Ortopediya şöbəsi

Ölçü:
A+
A-
A

         Ortopediya şöbəsinin əsas istiqamətlərindən biri onurğa patologiyası, ətrafların anadangəlmə və qazanılmış deformasiyalarının müalicəsidir. Onurğa deformasiyaları və travmaları müasir müalicə üsulları ilə cərrahi korreskiya olunur. Ətraf deformasiyaları İlizarov üsulları ilə korreksiya edilir.  

        Hal-hazırda şöbədə t.e.d. Y.R.Cəlilov, t.ü.f.d. T.Y.Cəlilov, t.ü.f.d., F.V.Verdiyev,  t.ü.f.d. A.Z.Bayramov, həkim-travmatoloq R.R.Ağayev və. s çalışırlar.