Əl cərrahiyyəsi və yaralar şöbəsi

Ölçü:
A+
A-
A

           Əl cərrahiyyəsi və yaralar şöbəsinin əsas elmi-praktiki istiqamətləri said, bilək, əl və barmaqların anadangəlmə qüsurları, ağır travmaları, onların fəsadları və xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi. Yuxarı və aşağı ətrafların dəri, vətər, əzələ, sinir və s. yumşaq toxuma elementlərinin defektinin rekonstruktiv-bərpa müalicəsi. Dəri defektləri, o cümlədən yanıqdan sonra əmələ gəlmiş kobud dartıcı çapıqların dəri plastikası üsulları ilə bərpası. Sinirlərin zədələnməsi və ya digər xəstəliklər nəticəsində ətraflarda əmələ gəlmiş ifliclərin rekonstruktiv-bərpa cərrahiyyəsi. Axil vətərinin qapalı qopmalarının və köhnəlmiş kəsilmələrinin dəridən keçib bastırılan qapalı üsul ilə tikilməsi.

            Hal-hazırda şöbədə t.e.d. F.M.Qafarov, t.ü.f.d. Babayev Q.R., t.ü.f.d. H.Ə.Əliyev, k.e.i. R.T.Ruindej, k.e.i. A.Q.Məmmədova, dr. A.H.Abdullayev, dr. E.Əliyev və s çalışırlar.