Artroplastika və artroskopiya şöbəsi

Ölçü:
A+
A-
A

           Artroplastika və artroskopiya şöbəsində rekonstruktiv, bərpaedici endoprotezləşdirmə əməliyyatları aparılır.

Hal-hazırda şöbədə t.ü.f.d., b.e.i. K.E.Eyvazov, t.ü.f.d., dos. R.R.Talışınski, k.e.i. N.Y.Məmmədov, k.e.i. Nəbizadə Z.M., k.e.i. Quliyev S.R. və s. çalışırlar.