Qəhrəmanov Aydın

Adı, soyadı, ata adı: Qəhrəmanov Aydın Qəhrəman oğlu

İxtisas: həkim-travmatoloq

Elmi dərəcəsi: tibb üzrə elmlər doktoru, dosent

Tibbi cəmiyyətlərə üzvlük:

Təhsili: