Məhərrəmov Elşən

Adı, soyadı, ata adı:  Məhərrəmov Elşən Kamal oğlu

İxtisas: həkim-travmatoloq-ortoped

Elmi dərəcəsi: tibb üzrə elmlər namizədi

Tibbi cəmiyyətlərə üzvlük:

Təhsili: