Əkbərov Şahin

Adı, soyadı, ata adı: Əkbərov Şahin Bəylər oğlu

İxtisas: həkim-travmatoloq

Elmi dərəcəsi: tibb elmləri namizədi, dosent

Tibbi cəmiyyətlərə üzvlük:

Təhsili: