Əfəndiyev Marina

Adı, soyadı, ata adı:  Əfəndiyeva Marina Əli qızı

İxtisas:  Şüa diaqnostika üzrə həkim 

Elmi dərəcəsi: tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Tibbi cəmiyyətlərə üzvlük:

Təhsili:

  • 1968-ci ildə Dmanisi şəhər rus orta məktəbinə daxil olmuş, 1978-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.  
  • 1979-cu ildə N.NƏrimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitututunun pediatriya fakultəsinə daxil olmuş və 1985-ci ildə bitirmişdir. 
  • 08.10.1999-07.12.1999-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Diaqnostika  Mərkəzində Ultrasəs diaqnostikası şöbəsində "Xəstəliklərin ultrasəs proqramı üzrə kurs keçmişdir.  
  • 13.05.2002-07.06.2002-cı il tarixdə Moskva şəhərində N.N.Priorov adına Mərkəzi Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda "Oynaqların və yumşaq toxumaların zədələnmələrinin və xəstəliklərinin ultrasonoqrafik diaqnostikası" proqramı üzrə təkmilləşmə kursu keçmişdir.  
  • 2003 və  2004-cü illərdə həmin institutuda təkrar olaraq "Uşaqlarda və böyüklərdə  əlin və diz oynağının, aşıq-baldır oynaqlarının ultrasonoqrafiyası"  proqramı üzrə təkmilləşmə kursu keçmişdir.   
  • 2010-cu il tarixdə Şüa-diaqnostikası üzrə Rusiyanın Moskva şəhərində Diplomdan sonrakı ixtisasrartırma kursundan keçmişdir.