Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu (əvvəlki – Bakı Ortopediya və Bərpa cərrahiyyəsi İnstitutu) 1946-cı ildə yaradılmışdır. İnstitutun yaramasına və təşkilinə professor Ə.A.Talışinski, akademik M.A.Topçubaşov və professor S.M.Hacıqasımovun apardıqları hazırlıq işləri zəmin yaratmışdır.
Həmçinin Azərbaycanda səhiyyənin inkişafında xüsusi rolu olan görkəmli elm xadimi prof.Əziz Əliyevin xidmətləri olub. 


        Bakı Elmi-tədqiqat ortopediya və bərpa cərrahiyyəsi institutunun yaradılması haqqında 29 avqust 1945-ci ildə SSRİ Xalq komissarları Şurasının qərarı olmuşdur. Həmin qərar əsasında 11 mart 1946-cı ildə 1621saylı cərrahi hospitalının bazasında Bakı Elmi-tədqiqat ortopediya və bərpa cərrahlığı institutu yaradıldı. 
İnstitutun ilk direktoru A.N.Seyidov təyin edildi. A.N.Seyidovun rəhbərliyi ilə instituta görkəmli alimlər professor Ə.R.Talışinski, Q.R.Qurbanov, İ.D.Danilyak, dosent D.N.Ləmbəranski, R.R.Əlizadə, H.Ə.Seyidova və başqaları dəvət edilmişlər. Həmin instituta sonralar professor Ə.M.Əliyev (1951-X. 1952; 23.03.1954-1959), N.N.Bünyatov (X 1952 – 23.03.1954), H.Ə.Əliyev (təqribən bir ilə qədər), A.A.İsmayılov (1960-1971), K.Q.Məhərrəmov (1971-1985), Ə.Z.Davudov (1992-1993), tibb elmləri doktoru X.D.Dadaşov (1993-1997), tibb elmləri namizədi M.P. Cabbarov (1997-1999), tibb elmləri doktoru Q.S.Canbaxışov (1999-2006) tibb elmləri  doktoru V.Q.Verdiyev (2006-2017) rəhbərlik etmişlər. 

1
Seyidov Mirəşrəf
1946-1950
2
Əliyev Əziz
1951-1959
4
Bünyadov Nurəli
1959-1960
3
İsmayılov Azad
1960-1971
12
Məhərrəmov Kamal
1971-1985
7
İsmayılov Oktay
1985-1992
8
Davudov Əli
1992-1993
6
Dadaşov Xalid
1993-1996
5
Cabbarov Məhəmməd
1997-1999
9
Canbaxışov Qələndər
1999-2006
10
Verdiyev Vaqif
2006-2017
11
Qasımov İlqar
2017-ci ildən