Laborator bölmə 65 ildir ki, institutda fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalarda görkəmli alim va həkimlar fəaliyyat göstərmişdir. Onlardan Qəzvinov H., Kolesnikov N., Vezirova Q., Ruindej T.Q., Şeina E.P., Əskərov Ə.M., və başqaları. Görkəmli alim, professor Ruindej T.Q., Zaqafqaziyada ilk dəfə «toxumalarm konservasiyasi laboratoriyasını məhz bu institutda təşkil etmişdir

Laboratoriya elmi, praktik mərkəzə çevrilmiş və bu sahəda onlarla alim yetirmişdir.

Hal-hazirda kliniki-diaqnostik bölməyə t.e.n. Zaur Musayev rəhbərlik edir. Laborator bölmə yeni təmir olunmuş binada yerləşir. Səhiyyə Nazirliyi laboratoriyanı müasir avadanlıqlarla təmin etmişdir. Həmin avadanlıqlarda bacarıqlı və bilikli alim va həkimlər işləyir. Laboratoriya Yaponiya istehsali olan «Sismex» koaqulometri, almaniya istehsalı olan biokimyəvi analizator va immunoferment analizatorla təmin edilmişdir. Burada çox yüksək səviyyədə qanın laxtalanması 4 parametrdə (protrombin indeksi, HTV aktiv hissəvi trombin vaxtı), fibrinogen və trombin taym (TT) yoxlanılır.

Biokimyəvi analizatorda qara ciyər testləri, böyrək testləri, mineral mübadiləsi, lipid mübadiləsi və s. analizlər aparılır).

İFA aparatında infeksiyalar (HCV, HBSAG, HW va RW, xlamidia, toksoplazmoz, citomeqalovirus, Herpes, triodoin T3, Triodoin T4 yoxlanılır. Revmatizm, C-reaktiv zülal, brüsellyoz, tuberkulyoz və s. Laboratoriya şöbələrdə aparılan elmi işlərda bilavasitə iştirak edir və lazımi tədqiqatlar aparılır, öyrənilir və alınan nəticələr təhlil edilir.

SAM 0563 (Copy)
SAM 0567 (Copy)
SAM 0568 (Copy)
SAM 0569 (Copy)
SAM 0572 (Copy)
SAM 0574 (Copy)
SAM 0577 (Copy)
SAM 0579 (Copy)
SAM 0582 (Copy)
SAM 0584 (Copy)
SAM 0586 (Copy)
SAM 0589 (Copy)