Bu müayinə metodunun üstünlükləri ondan ibarətdir ki, aparılması asandır, tezdir və maliyyə baxımından daha sərfəlidir. Bu cihazın son nəsil aparatı olduğu üçün institutumuzun profilinə uyğun olaraq sümük strukturunun, kortikal qatının patoloji dəyişikliklərini daha dəqiq qiymətləndirmək mümkündür. Müayinələr invaziv və qeyri-invaziv üsullarla aparılır.

Rəqəmsal rentgen
Institut22